The best part of beauty is that which no picture can express.

Francis Beacon

DUYBH Uncategorized Leave a Comment

The best part of beauty is that which no picture can express.

Nội dung có hữu ích cho bạn?

Bình chọn 5 sao nếu bạn nhận được thông tin hữu ích!

Bình chọn 0 / 5. Vote count: 0

Trả lời